Překlad rozhovoru redaktora tibetské redakce rádia Voice of America (Hlas Ameriky) se Sonamem Gyaltso, předsedou Tibetan Association of the Czech Republic (Asociace Tibeťanů žijících v České republice)

Redaktor:

Předseda tibetské exilové vlády sikjong Dr. Lobsang Sangay navštívil na dva dny Českou republiku a zúčastnil se akce Thank you, Czech Republic, for Supporting Tibet (Děkujeme, Česká republiko, za podporu Tibetu), aby vyjádřil vřelé poděkování České republice a lidem, kteří zde žijí.

6. března se setkal se zástupci Parlamentní skupiny přátel Tibetu a přednášel o životním prostředí v Tibetu. Prezident Tibetan Association of the Czech Republic, pan Sonam Gyaltso, nám řekne více informací o setkání v parlamentu.

Sonam Gyaltso:

Sikjong Dr. Lobsang Sangay na setkání v parlamentu s členy parlamentní skupiny, které se konalo 6. března v 12:45, sikjong skvěle hovořil na téma ničení životního prostředí v Tibetu. Zejména o tom, jak přírodní zdroje v Tibetu a jejich stav, ovlivňují situaci celého světa.

Následovala další důležitá akce, veřejná přednáška na univerzitě, na FAMU na téma Bezpečná blízkost – politika střední cesty a autonomie Tibetu. Dr. Lobsang Sangay hovořil o tom, jak Číňani vyzvali Tibeťany ke stavbě cesty, nabídli jim za to stříbrné mince a nejdříve předstírali, jak cestu budují pro jejich dobro, a ve chvíli, kdy byla postavena, začali se chovat zcela jinak a brutálně zabrali naši zemi. Upozornil na globální vliv Číny a na to, že tohle se může stát i České republice. Toto bylo hlavním tématem přednášky, která trvala cca 90 minut a její součástí byla i beseda. Posluchači byli nadšeni, velmi dlouho tleskali, potlesk neustával a já měl slzy v očích a husí kůži. Bylo to úžasně silné.

Redaktor:

Dostalo se mu vřelého přijetí od českých politiků?

Sonam Gyaltso:

Ano, zejména při setkání s primátorem hlavního města Prahy. Způsob, jakým Lobsanga Sangaye přijal na Staroměstské radnici, jako skutečného premiéra svobodné země. Během setkání si primátor a sikjong vyměnili dary.

Redaktor:

A čem se hovořilo během setkání?

Sonam Gyaltso:

Sikjong zmínil, že Češi již dlouho patří mezi největší příznivce a podporovatele Tibetu. Parlamentní skupina přátel Tibetu čítá 51 členů a je největší parlamentní skupinou v Evropě. Hlavním tématem hovoru bylo, že Václav Havel jako první prezident pozval na oficiální návštěvu Jeho Svatost dalajlamu a tím se inspiroval bývalý americký prezident George Bush, který ho pozval během svého období v úřadu do Spojených států. Proto je Česká republika a její neuvěřitelná podpora pro Tibet tak důležitá a sikjong zde oficiálně vyjádřil poděkování.

Na den 60. výročí okupace Tibetu, 10. března, některé organizace podporující Tibet organizují vyvěšování tibetských vlajek na radnicích a školách. Hlavním organizátorem této iniciativy je organizace Lungta, která toto dělá každoročně. Začínali s asi 300 místy a letos dosáhli rekordního počtu přes 700 radnic, škol a míst kde byla vyvěšena tibetská vlajka.

Hodně Tibeťanů kritizuje sikjonga za to, že cestuje po světě a bydlí v luxusních hotelích, což stojí tibetskou vládu hodně peněz, peníze, které sehnal Jeho Svatost dalajlama a sikjong je utrácí. O tomhle se mluví a je to naprosto zmýlená představa. Sikjong si neužívá v žádných hotelích. Měl extrémně náročný pracovní program, hovořil o tibetské otázce, vyjádřil poděkování podporovatelům, snažil se poskytnout všem co nejvíce informací a to jak mluví a komunikuje, na lidi udělá vždy obrovský dojem. Lidi to zasáhne a začnou se o Tibet zajímat. Osobně si myslím, že to cestování po světě je velmi důležité. Jeho proslovy vzbuzují obrovské emoce, a lidé, kteří o Tibetu nevěděli, se o něj začínají zajímat a ostatní dostávají skutečně pravdivé informace o tom, co se v Tibetu děje. Vím, že byl do Prahy pozván organizátory festivalu Jeden svět, kteří hradili veškeré jeho náklady. To jsem chtěl sdělit Tibeťanům, aby měli tuto informaci.

Redaktor:

Návštěva sikjonga Lobsanga Sangaye v České republice byla velmi úspěšná a druhý den kolem 10:30 odletěl zpět do Dharamsaly.

Zdroj: Tibetan Association of the Czech Republic

Foto: Festival Jeden svět

Rozhovor v Tibetštině zde: