Vernisáž výstavy Tibet očima českých dětí (doplněn program)

Milí příznivci Tibetu,
ve středu 17. dubna v 17 hodin můžete zhlédnout ukázku výtvarných prací dětí základních a středních škol zapojených do výtvarné a literární soutěže, doprovodného programu mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet.

Vernisáž výstavy Tibet očima českých dětí se uskuteční pod záštitou senátorky Jitky Seitlové v předsálí jednacího sálu Parlamentu ČR.

Vstup je možný pouze přes recepci. Prosím, vezměte si s sebou občanský průkaz a vytištěnou pozvánku v příloze této stránky. Po oficiální části vernisáže bude v přilehlých prostorách přichystáno drobné občerstvení. Po skončení vernisáže je rovněž možné se zúčastnit prohlídky Senátu.

Program

Po úvodním slovu senátorky Jitky Seitlové, pod jejíž záštitou se výstava koná, vystoupí se zdravicí pan Sonam Gyaltso, předseda asociace Tibeťanů žijích v České republice. Poté Edita Kleckerová (Lungta) přiblíží předmět a pozadí výstavy. Následovat bude vystoupení tanečnic radostných tanců Khaita.
Závěrem bude představena petice Amnesty International na vyjádření nesouhlasu s přemisťováním nadaných tibetských dětí do čínských škol. Petici bude možné na místě podepsat.

Během oficiální části vernisáže i po jejím skončení bude na obrazovce v předsálí Jednacího sálu promítán dokument „Kauza Tibet“ vytvořený protibetskou organizací Most pro Tibet. Dokument je shrnutím tíživé situace v Tibetu za posledních 60 let.

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Vaše Lungta