Tibetské zpravodajství 2018

Sebeupálení

Od roku 2009 došlo v Tibetu ke 155 případům sebeupálení.  Oblastí, kde je nejvyšší počet těchto obětí, je prefektura Ngawa v severovýchodním Tibetu (čín. A-pa v provincii S´-čchuan).

V roce 2018 se upálili tři Tibeťané z prefektury Ngawa – 7.3. upálil Cchekho Tukčhak (kolem 40 let), 4.11. Dorbe (23) a 8.12. Dukkho. První dva zemřeli a osud třetího z nich není znám.

Osobnosti

29.10. zemřel Lodi Gjari (65), legendární diplomat, který  v letech 2002-2010 vyjednával celkem devětkrát s čínskými diplomaty o statutu Tibetu v rámci ČLR. Zastupoval dalajlamovu politiku střední cesty, i když od 70. let podporoval nezávislost Tibetu. V roce 1970 založil v Indii Tibetský mládežnický kongres a v roce 1979 byl zvolen předsedou tibetského exilového parlamentu.

30.11. zemřel bývalý politický vězeň Paldän Gjamccho (85), který byl 33 let vězněný a mučený za vedení protestu skupiny mnichů 10. brezna roku 1959 ve Lhase. Po svém propuštění uprchl z Tibetu do Indie a následně cestoval po světě a vyprávěl svůj příběh. Prezentoval také mučící nástroje, s nimiž přišel do styku při svém pobytu ve vězení, a stal se tak tváří čínské kulturní genocidy v Tibetu. Napsal autobiografii Oheň pod sněhem (1997), která byla přeložena do mnoha jazyků (česky 1998, Volbox Globator) a stala se inspiraci stejnojmenného filmu.

Restrikce

17.5.

V Lithangu ve východním Tibetu zakázaly čínské úřady vyučovat tibetský buddhismus mnichům, kteří získali vzdělání v Indii a vrátili se zpět do Tibetu. Tito vysoce vzdělaní buddhističtí mistři jsou obviňováni ze spojení se separatickou dalajlamovou klikou. Stejná opatření jsou nyní uplatňována také v klášteře Labrang v severovýchodním Tibetu a již delší dobu v hlavních tibetských klášterech Dääpung, Sera a Gandän.

25.5.

Náboženské aktivity v rámci Saga Dawa (posvátný čtvrtý měsíc pro tibetské buddhisty) jsou letos opět přísně sledovány čínskými úřady zejména v TAO. Tibetští členové komunistické strany mají zákaz se jich účastnit. V Čhamdu na východě TAO se objevilo nařízení, aby se rodiče a děti nevydávali do klášterů a nenavštěvovali žádné obřady spojené se Saga Dawou.

Přesuny obyvatel

21.6.

Čínské úřady oznámily přemístění více než jednoho tisíce Tibeťanů ze severního Tibetu, přírodní rezervace Čhangthang, do Lhasy. Je v souladu s plánem vyhlášeným v roce 2017, kdy má být v horizontu tří let přesunuto kolem 130 000 lidí. Tento  program “ekologické migrace” má ve jménu ochrany tibetských antilop obhájit přesun Tibeťanů z jejich půdy a nerespektuje jejich nomádský způsob života. Oplocení, které sloužilo ke kontrole pohybu nomádů, je nyní odstraňování, aby antilopy mohly volně běhat. 

Demolice historické budovy

 30.7.

Jabši takccher, bývalé sídlo rodičů Jeho Svatosti 14. dalajlamy, bylo zbouráno. Dům byl postaven pro dalajlamovy rodiče ve 40. letech 20. století tibetskou vládou, ale od 60.let jej čínská vláda používala k ubytovávání oficiálních návštěv. Do 90. let sloužil jako hotel, poté chátral. Potkal jej tedy stejný osud jako řadu budov historické zástavby Lhasy, kterou nahrazuje moderní architektura.