• 10. března 2023 – Happening Hlas pro Tibet před čínskou ambasádou