• 10. března 2022 – Happening Hlas pro Tibet před čínskou ambasádou