• 10. března 2021 – Happening Hlas pro Tibet před čínskou ambasádou