Budete kromě tibetské vlajky vyvěšovat i vlajku ukrajinskou? Podívejte se, jak vlajky správně vyvěsit

Ve čtvrtek 10. března, se bude konat jedna z největších vexilologických akcí v Česku – Vlajka pro Tibet. V současnosti jsou na mnohých budovách vyvěšeny vlajky Ukrajiny. Jak tedy správně tyto dvě vlajky nakombinovat s ostatními? Pořadí vychází z jejich statusu. Vlajka Ukrajiny, jakožto samostatného státu, musí být na druhém místě za českou vlajkou. Vlajka Tibetu, jakožto vlajka nesuverénního subjektu, musí být poslední, tedy i za vlajkou obecní či vlajkou městské části. Česká vlajka musí vždy zůstat na nejčestnějším místě – v případě lichého počtu vlajek uprostřed, v případě sudého počtu vlajek nalevo od středu.