Ptáme se Číny: kde je tibetský pančhenlama?

V roce 1995 byl tehdy šestiletý chlapec Gendün Čhökji Ňima Jeho Svatostí dalajlamou jmenován novou inkarnací linie pančhenlamů. Tři dny po jmenování (17.5. 1995) byl čínskými úřady zadržen a spolu se svou rodinou je od té doby vězněn na neznámém místě.

Čína čas od času prohlásí, že je mladý muž „svobodný“ a „vede šťastný život“, opakovaně však odmítá uvést místo jeho pobytu. Setkání s pančhenlamou dosud nebylo umožněno ani oficiálním zástupcům vlád a mezinárodních organizací.

Dne 25. dubna 2020 oslaví 31. narozeniny.

Kdo je vlastně pančhenlama? Pančlenlamové jsou po dalajlamech druhou nejvýznamnější duchovní linií reformované školy Gelug, která Tibetu dominuje od 17. století.

Přečtěte si jeho příběh v 25 bodech, každý bod představuje jeden rok jeho věznění:

1. 11. pančhenlama Gendün Čhökji Ňima se narodil 25. dubna 1989 v okrese Lhari v prefektuře Nagčhu na severu Tibetu.

2. Jeho rodiči jsou Dečhen Čhödön a Könčhog Phüncchog.

3. Jakmile začal mluvit, prohlásil: “Já jsem pančhenlama. Můj klášter je Tašilhünpo. Sedím na vysokém trůnu a mám kláštery v Cangu, Lhase i Číně.”

4. 10. pančhenlama Lozang Thinlä Lhündub Čhökji Gjalcchän, setrvalý kritik katastrofické politiky čínské vlády v Tibetu, zemřel 28. ledna 1989 za nevyjasněných okolností.

5. Krátce po jeho smrti Jeho Svatost dalajlama vyzval čínské orgány, aby umožnily jeho zástupcům vykonat za 10. pančhenlamu modlitby v jeho domovském klášteře Tašilhünpo. Čína tuto žádost zamítla.

6. V roce 1991 Jeho Svatost dalajlama vyjádřil přání napomáhat při vyhledávání převtělení 10. pančhenlamy. I to ovšem Čína odmítla s tím, že není třeba žádné „vměšování”.

7. Čína zřídila vyhledávací komisi za účelem nalezení nového převtělení pančhenlamy pod vedením Gjajag rinpočheho, učitele 10. pančhenlamy.

8. Po smrti Gjajag rinpočheho byl v roce 1991 do čela komise jmenován opat kláštera Tašilhünpo Čhadäl rinpočhe.

9. Čhadäl rinpočhe zaslal podání Jeho Svatosti dalajlamovi, v němž ho informoval o postupu vyhledávání a připojil seznam potenciálních kandidátů.

10. Jeho Svatost dalajlama Čhadäl rinpočhemu odpověděl oficiální cestou a požadoval, aby byla členům vyhledávací komise povolena cesta do Indie. Čína však i tuto žádost odmítla. 

11. Jeho Svatost provedl sérii složitých rituálů a tradičních tibetských buddhistických obřadů, aby se podařilo identifikovat znovuzrození pančhenlamy.   

12. 14. května 1995 Jeho Svatost dalajlama oznámil, že 11. pančhelamou je Gendün Čhökji Ňima. 

13. Čína kandidáta, jehož vybral Jeho Svatost dalajlama odmítla a 11. pančhenlamu neuznala. 

14. Pouhé tři dny po tomto oznámení byli pančhenlama Gendün Čhökji Ňima a jeho rodiče uneseni čínskými úřady.  

15. Ve věku šesti let se tak pančhenlama Gendün Čhökji Ňima stal nejmladším politickým vězněm na světě. 

16. Čínské úřady odstranily Čhadäl rinpočheho z čela vyhledávací komise a nechaly ho “zmizet”.  

17. O dva roky později, 21. dubna 1997, byl Čhadäl rinpočhe odsouzen k šesti letům odnětí svobody, avšak i po “propuštění” v roce 2002 byl držen v izolaci v domácím vězení a už o něm poté nebyly žádné další zprávy.  

18. Čínské úřady jmenovaly novou vyhledávací komisi a proces vyhledávání 11. pančhenlamy převzaly plně pod svou kontrolu.  

19. Čínské úřady následně proces vyhledávání zmanipulovaly a nechaly coby nového pančhenlamu intronizovat vlastního kandidáta, Gjalcchän Norbua, syna členů komunistické strany.  

20. Různé vlády světa, lidskoprávní a mezinárodní organizace včetně zvláštních vyslanců OSN Čínu opakovaně vyzývaly, aby zveřejnila informace o 11. pančhenlamovi Gendün Čhökji Ňimovi.  

21. Od zmizení 11. pančhenlamy Gendün Čhökji Ňimy bylo podáno téměř 40 výzev požadujících jeho propuštění a svobodu pro něj i jeho rodinu.  

22. Čína tvrdí, že pančhenlama Gendün Čhökji Ňima a jeho rodiče, které od roku 1995 nikdo neviděl, “nechtějí být obtěžováni” žádnými “ruchy zvenčí” a že “žijí klidný a pokojný život.”  

23. V listopadu 2019 čínská vláda prohlásila, že pančhenlama Gendün Čhökji Ňima “prošel v dětství povinnou školní docházkou, jako každý prostý občan Čínské lidové republiky. Poté vystudoval univerzitu a nedávno si našel práci. Vyjádřil přání soustředit se na práci a žít klidný život bez vnějších zásahů.” 

24. I po 25ti letech nuceného zmizení neexistují žádné ověřené informace o tom, co se s ním stalo.

25. Letos pančhenlama Gendün Čhökji Ňima slaví 31. narozeniny a jeho hledání stále pokračuje.