Prohlášení premiéra tibetské exilové vlády Lozang Sanggjäho k 61. výročí tibetského národního povstání proti čínské okupaci Tibetu

C:\Users\Lenovo\Desktop\cta.jpg

Prohlášení předsedy tibetské exilové vlády k 61. výročí tibetského národního povstání proti čínské okupaci Tibetu

Dne 10. března 1959 byl svět svědkem historického povstaleckého hnutí vedeného tibetským lidem proti nezákonné invazi Číny a okupaci suverénního Tibetu. S pěstmi ve vzduchu křičeli: „Tibet patří Tibeťanům”.

 Jeho Svatost, 14. tibetský dalajláma, ve své monografii Moje země a můj lid, popisuje 10. březen jako „den předurčený k tomu, aby byl ten nejvýznamnější, jaký kdy Lhasa zažila“. Pokračuje slovy: Cítil jsem se, jako bych stál mezi dvěma sopkami, z nichž každá by mohla kdykoli vybuchnout. Na jedné straně byl prudký, jednoznačný a jednomyslný protest mého lidu proti čínskému režimu, na druhé straně stála ozbrojená síla mocné a agresivní okupační armády.“

Číňané odpověděli na poklidné demonstrace brutální silou. Tehdejší indický generální rada ve Lhase uvedl, že Čínská lidová osvobozenecká armáda použila „minomety, kulomety a všechny typy automatických zbraní“ na bezbranné Tibeťany.

Jsme tu společně jako jeden lid při 61. výročí toho dne, abychom vzdali hold těmto statečným dcerám a synům Tibetu a vzpomněli si na jejich oběti v našem boji za obnovení svobody a míru v Tibetu. Za posledních 60 let Tibeťané v Tibetu vytrvale bojují proti nelegální okupaci své země. Jaký je dnes život obyčejných Tibeťanů pod čínskou vládou?

Nedávno zveřejněná zpráva Freedom House Report 2020, už pátým rokem zařazuje Tibet na místo druhého nejméně svobodného regionu na světě, po Sýrii. Reportéři bez hranic ve svém Indexu svobody tisku ve světě za rok 2019 hlásili stále zpřísňující se kontrolu médií. Zpráva Human Rights Watch za rok 2020 zdůraznila hrozbu pro tibetský jazyk, protože Čína v Tibetu násilím prosazuje politicky motivované dvojjazyčné vzdělávání. Tyto skutečnosti svědčící o rostoucím a pokračujícím útlaku Tibeťanů odrážejí to, co nám Tibeťané uvnitř Tibetu sdělují o svých životech pod čínskou okupací prostřednictvím každodenních činů odporu proti režimu.

Od roku 2009 se upálilo 154 Tibeťanů. Poslední z nich je 24letý Jonten z obce Ngaba Meruma, který zemřel po sebeupálení 26. listopadu 2019.

V rozhovoru pro New York Times v roce 2015 Taši Wangčuk, aktivista na obranu tibetského jazyka, řekl: „Tolik Tibeťanů se upálilo. Teď jim rozumím, protože máme jen velmi málo způsobů, jak řešit problémy.“ Počátkem roku 2016 byl zatčen a odsouzen na pět let odnětí svobody (v r. 2018) za „podněcování k separatismu“. 27. ledna letošního roku téměř tisíc spisovatelů, lingvistů, překladatelů a jazykových aktivistů podepsalo otevřený dopis vydaný PEN America vyzývající k jeho okamžitému propuštění.

Podobně je Sonam Palden, 22letý mnich z kláštera Kirti, od září 2019 držen ve vazební věznici v izolaci. Palden byl obviněn, že se ve svém postu v aplikaci WeChat kriticky vyjádřil k čínské politice vůči tibetskému jazyku.  Human Rights Watch potvrzuje, že čínština je Tibeťanům povinně vnucována už na úrovni předškolní docházky. V roce 2019 čínské úřady v Gologu povinně nařídily základním a středním školám, aby místo tibetštiny vyučovaly v čínštině. V Nagčenu úřady zakázaly tibetským dětem během školních prázdnin navštěvovat jazykové kurzy v klášterech a označovaly je za „nelegální studium“.

Letos v listopadu bylo zatčeno sedm Tibeťanů za jejich pokojný protest v Seršulu ve východním Tibetu. Po protestu bylo 30 mnichů a laiků zadrženo pro podezření z vlastnictví „vyobrazení Jeho Svatosti dalajlámy“. Není známo, kde se v současnosti nalézá 45letý Wangčuk, který byl zadržen v Žikace kvůli obviněním ze sdílení knih Jeho Svatosti prostřednictvím WeChat. 

Cílem nařízení č. 13, které vydala čínská vláda v listopadu 2019, je počínštit tibetský buddhismus a omezit náboženské instituce na drastická omezení. V loňském roce čínská vláda násilně vyhnala 7100 mnichů, mnišek a praktikujících buddhistů z buddhistického institutu Yačen Gar zatímco pokračovala jeho demolice. Mnoho z vystěhovaných bylo posláno do takzvaných „vlasteneckých převýchovných táborů“. Čínská komunistická strana nadále zakazuje všem tibetským stranickým kádrům v důchodu, aby se účastnili jakýchkoli náboženských činností.

Na třetím zasedání tzv. 11. lidového kongresu Tibetského autonomního regionu, které se konalo v lednu tohoto roku, byla přijata legislativa povinné „etnické jednoty“. Tento zákon, který vstoupí v platnost v květnu, formálně legalizuje manželství, dotace pro čínské migranty a další podobné pokusy počínštit tibetskou identitu. Počínšťování není řešením, ale problémem.

Nejnovější zprávy o dohodě o vydávání podepsané v utajení mezi Nepálem a Čínou během loňské návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a podobná hospodářská smlouva podepsaná mezi Čínou a Myanmarem, jejíž součástí je dopis uznávající Tibet spolu se Sin-ťiangem a Tchaj-wanem jako „neodcizitelné části Číny“, jsou příklady, jak Čína agresivně zneužívá svůj ekonomický vliv k prosazování politické agendy. 

Proto je velice důležité, že mezinárodní společenství chápe a uznává náš boj. Děkujeme našim příznivcům za to, že nadále stojí za tibetským lidem, a děkujeme mezinárodním organizacím za podporu pravdy našeho boje tím, že každoročně poskytují faktické, byť alarmující zprávy o Tibetu.

Dne 28. ledna letošního roku došlo k významné události, když byl Sněmovnou reprezentantů Spojených států schválen Zákon o podpoře a politice vůči Tibetu (HR 4331), který posílil podporu USA Tibetu. Při této příležitosti bych jménem všech Tibeťanů rád poděkoval Nancy Pelosiové, předsedkyni Sněmovny reprezentantů, členům Sněmovny reprezentantů Jamesi Patrickovi McGovernovi (D), Christopheru Henrymu Smithovi (R) a všem členům Kongresu, kteří pomáhali a podporovali přijetí tohoto zákona. Doufáme, že tento zákon bude přijat také v Senátu a děkujeme senátorům Marcu Rubiovi (R) a Benu Cardinovi (D) za jejich vedení. 

V říjnu 2019, během své oficiální návštěvy Dharamsaly, velvyslanec Samuel Dale Brownback zopakoval americkou podporu Jeho Svatosti a tibetskému lidu. Velvyslanec Brownback se tak stal jedním z nejvyšších vládních úředníků Spojených států, který navštívil sídlo Ústřední tibetské správy a Dharamsalu. Vyzval Čínu k okamžitému propuštění 11. pančhenlamy, který byl unesen a již 25 let je nezvěstný. Velvyslanec rovněž podpořil usnesení o reinkarnaci přijaté na 8. mezinárodní konferenci skupin na podporu Tibetu a na 3. zvláštní valné hromadě konané v loňském roce. 14. Tibetská náboženská konference rovněž uvedla, že Jeho Svatost dalajláma je jedinou autoritou, pokud jde o jeho reinkarnaci.

Nizozemská a belgická vláda také jasně vyjádřily své postoje. Belgická vláda uvedla, že o reinkarnaci dalajlámy rozhodne tibetské náboženské společenství bez vměšování ze strany světských autorit.

Během modliteb za dlouhý život Jeho Svatosti, vedených Ústřední tibetskou správou (CTA), jichž se dne 17. května 2019 zúčastnili Tibeťané z celého světa, Jeho Svatost znovu potvrdila, že bude žít déle než 110 let. I když není dost slov k vyjádření naší nesmírné vděčnosti Jeho Svatosti, chtěli bychom věnovat rok 2020 díkům Jeho Svatosti, oslavě jeho odkazu a čtyř závazků. Rádi bychom vyzvali Tibeťany a přátele po celém světě, aby zorganizovali aktivity dle svých možností, s cílem obeznámit svět s životem a prací Jeho Svatosti.

Vítáme nedávné oznámení vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Michelle Bacheletové navštívit letos Sin-ťiang. Důrazně ji však žádáme, aby navštívila rovněž Tibet a naléhala na Čínu, aby jí zabezpečila neomezený přístup, který by jí umožnil sledovat zhoršující se podmínky v oblasti lidských práv v Tibetu. Pod osvíceným vedením Jeho Svatosti a Ústřední tibetské správy (CTA) jsme se stali jednou z nejúspěšnějších a nejúčinnějších uprchlických komunit na světě. Drží-li se čínská vláda naděje, že tibetská otázka postupně ztratí svou dynamiku, rádi bychom vyslali jasný signál, že vydržíme. Neústupná odvaha Tibeťanů uvnitř Tibetu bude i nadále inspirací pro nás v exilu, abychom posílili náš závazek. Mír v Tibetu lze obnovit pouze prostřednictvím politiky střední cesty. Čínská vláda proto musí obnovit dialog s vyslanci Jeho Svatosti.

Tibeťané v exilu, kteří představují skutečného ducha jednoty tří provincií Tibetu, společnými silami bojují za dosažení nadějí Tibeťanů uvnitř Tibetu. Ti z nás, kteří žijí ve svobodě, mají odpovědnost za střežení zájmu všech našich lidí a za vedení tibetské věci kupředu. 

Současná epidemie COVID-19 představuje celosvětovou krizi v oblasti veřejného zdraví, která vybízí všechny k přijetí preventivních opatření. Modlíme se za všechny země a jednotlivce zasažené touto epidemií. Předpokládá se, že uvnitř Tibetu je více než 100 případů koronaviru. Vzhledem k nedostatku svobody slova a transparentnosti v Číně však tyto údaje dosud nebyly potvrzeny. Vyjadřujeme svůj nejhlubší soucit Tibeťanům zasaženým touto nemocí a modlíme se, aby byl koronavirus zastaven.

Tibetská exilová vláda (kašag) by ráda využila této příležitosti a vyjádřila své hluboké uznání velkému národu a lidu Indie, organizacím na podporu Tibetu po celém světě a jejich vládám, poslancům parlamentů, jednotlivcům a organizacím, které podporují spravedlivou věc Tibetu a vyjadřují solidaritu s tibetským lidem v této kritické době. Chtěl bych poděkovat poslancům Evropského parlamentu za založení Tibetské zájmové skupiny (Tibet Interest Group) v nedávno zvoleném Evropském parlamentu. Vyzývám vás všechny, abyste byli s námi až do dne, kdy v Tibetu zvítězí lidská práva a spravedlnost.

Závěrem se modlím za zdravý a dlouhý život našeho nejuznávanějšího vůdce, Jeho Svatosti, velkého 14. dalajlámy. V březnu 1959 byl nucen uprchnout za mimořádně obtížných okolností. Modlím se, aby se Jeho Svatost brzy vrátila domů, kde se Tibeťané uvnitř i vně Tibetu opět sejdou a základní svobody budou obnoveny.

Ať žije Tibet! (Böd gjallo!)

Předseda tibetské exilové vlády

10. března 2020

Poznámka: Toto je překlad tibetského prohlášení. V případě jakýchkoli nesrovnalostí, prosím, považujte tibetskou verzi za konečnou a platnou. 

Statement of the President of the Central Tibetan Administration on the 61st Anniversary of the Tibetan National Uprising Day

Anglická verze:

C:\Users\Lenovo\Desktop\cta.jpg

Statement of the President of the Central Tibetan Administration on the 61st Anniversary of the Tibetan National Uprising Day


On 10th March 1959, people of Tibet revolted against China’s illegal occupation of a sovereign Tibet. With their fists in the air, Tibetans flooded the streets of Lhasa shouting, “Bhodkyi dhakpo bhodmi yin!” “Tibet belongs to Tibetans!”

His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet describes 10th March 1959 as the “day destined to be the most momentous Lhasa had ever seen,” in his memoir My Land and My People. He goes on to say, “I felt as if I were standing between two volcanoes, each likely to erupt at any moment. On the one side there was the vehement, unequivocal, unanimous protest of my people against the Chinese regime, on the other, there was the armed might of a powerful and aggressive occupation force.”


The Chinese responded to the peaceful Tibetan demonstrations with brute force. The then Indian Counsel General in Lhasa reported that the Chinese People’s Liberation Army unleashed its “artillery mortars, machine guns and all types of automatic weapons” on defenseless Tibetans.

We are here, together, as one people, on the 61st anniversary of that day, to pay our tribute to those brave daughters and sons of Tibet, and to draw inspiration from their sacrifices in our struggle to restore freedom and peace in Tibet. For the last 60 years Tibetans in Tibet have been steadfast in their struggle against the illegal occupation of Tibet. What is life today for ordinary Tibetans under Chinese rule?

The recent 2020 Freedom House Report, for the fifth year in a row, placed Tibet as the second least free region in the world, after Syria. Reporters Without Borders reported Chinese ever-tightening control over the press in its 2019 World Press Freedom Index. The 2020 Human Rights Watch report highlighted the threat to the Tibetan language as China forces politically motivated bilingual education policies in Tibet. These facts of increasing and continuing oppression of Tibetans reflect what Tibetans inside Tibet tell us about their lives under Chinese occupation through their everyday acts of resistance.

Since 2009, 154 Tibetans have self-immolated. The latest being 24-year-old Yonten from Ngaba Meruma Township who passed away after self-immolating on 26th November 2019.

In 2015, Tashi Wangchuk, a Tibetan language activist said in an interview he gave to the New York Times, “So many Tibetans have self-immolated. I can understand them now because we have very few ways to solve problems.” He was arrested in early 2016 and sentenced to five years in prison (in 2018) for “inciting separatism”. On 27th January this year, nearly a thousand writers, linguists, translators, and language activists signed the open letter issued by the PEN America calling for his immediate release.

Similarly, Sonam Palden, a 22-year-old monk from Kirti Monastery, has been in incommunicado detention since September 2019. Palden is alleged to have been critical of China’s policy on Tibetan language in a WeChat post. The Human Rights Watch confirms that Chinese language is imposed compulsorily even at the kindergarten level. Since 2019, Chinese authorities in Golog have imposed mandatory Chinese language in primary and middle schools, displacing the Tibetan language as the medium of instruction. Children in Nangchen have been banned from attending Tibetan language classes in monasteries during school holidays. The authorities described the study of the Tibetan language as being „illegal“.

This past November, seven Tibetans were arrested for their peaceful protest in Sershul, Eastern Tibet. Following the protest, 30 monks and laypeople were detained on suspicion of possessing ‘pictures of His Holiness the Dalai Lama’. 45-year-old Wangchuk’s current whereabouts are unknown since his detainment from Shigatse on charges of sharing books of His Holiness through WeChat.

The Order no 13, issued by the Chinese government in November 2019, aims to sinicize Tibetan Buddhism and put draconian restrictions on the religious institutions. Last year, the Chinese government forcibly evicted 7100 monks, nuns and Buddhist practitioners from the Yachen Gar Buddhist Institute amidst its ongoing demolition. Many of the evictees were forced into the so-called “Patriotic Re-education Camp.” The Chinese Communist Party bans even the retired Tibetan party cadres from taking part in any Buddhist religious activities.

The 3rd session of the so-called 11th Tibetan Autonomous Region’s People’s Congress held in January this year legislated mandatory “ethnic unity.” Set to take effect from 1st May 2020, this law will formally legalize inter-marriages, subsidies for Chinese migrants and other such attempts to sinicize the Tibetan identity. Sinicization is the problem, not the solution.


The recent news of a secret agreement signed between Nepal and China during the Chinese President Xi’s visit last year and a similar economic treaty signed between China and Myanmar with the latter recognizing Tibet along with Xinjiang and Taiwan as “inalienable parts of China” are examples of China’s aggressive misuse of its economic clout to advance its political agenda.

That is why the international community’s recognition of our struggle is crucial. We thank our supporters for continuing to stand with the Tibetan people and we thank international organizations for supporting the truth of our struggle by providing factual albeit alarming reports on Tibet, every year.

In a momentous event, on January 28 this year, the Tibetan Policy and Support Act (HR 4331) was passed with an overwhelming vote in the United States House of Representatives. I, on behalf of all Tibetans, would like to thank Nancy Pelosi, the Speaker of the House of Representative, Co-sponsors Representative James Patrick McGovern (D), Representative Christopher Henry Smith (R) and all the bipartisan Members of Congress who helped and supported the passage of this Act. We hope that the Senate will pass the same Act and thank Co-sponsors Senator Marco Rubio (R) and Senator Ben Cardin (D) for their leadership.


In October 2019, during his official visit to Dharamsala, Ambassador Brownback, reiterated the United States’ support for His Holiness and the Tibetan people. Ambassador Brownback was one of the highest United States government officials to visit the CTA and Dharamsala. He called on China to immediately release the 11th Panchen Lama who was forcefully abducted and has been missing for the last 25 years. The Ambassador also endorsed the resolution on the reincarnation adopted by the 8th International Conference of Tibet Support Groups, and the 3rd Special General Meeting held last year. The 14th Tibetan Religious Conference also stated that His Holiness the Dalai Lama is the sole authority concerning his reincarnation.


The Dutch and Belgian governments have also stated their positions clearly. The Belgian government has said that it is the Tibetan religious community who will decide about the reincarnation of the Dalai Lama without interference from temporal authorities.


During the Central Tibetan Administration (CTA) led long-life prayer offered to His Holiness by the Tibetans across the globe in May 2019, His Holiness reaffirmed to live for over 110 years. While no amount of words are enough to express our immeasurable gratitude towards His Holiness, we would like to dedicate the year 2020 as the “Thank You, Dalai Lama” year to celebrate His Holiness‘ legacy and his four commitments. We welcome Tibetans and friends worldwide to organize activities in your capacities to create awareness about the life and work of His Holiness.

We welcome the recent announcement of the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet’s decision to visit Xinjiang this year. However, we strongly urge her to visit Tibet and press China for unfettered access in order to monitor the deteriorating human rights conditions in Tibet.


Under the enlightened leadership of His Holiness and the CTA, Tibetans in South Asia are recognized as one of the world’s most successful and effective refugee communities. If the Chinese government harbors any hope that the Tibet issue will gradually lose its momentum, we would like to send a clear message that we will persist. The indomitable courage of Tibetans inside Tibet will continue to inspire those of us in exile to strengthen our commitment. Peace in Tibet can be only restored through the Middle Way Approach. Therefore, the Chinese government must resume dialogue with the envoys of His Holiness the Dalai Lama.


Representing the true spirit of unity of the three provinces of Tibet, the Tibetans in exile are collectively striving to realize the aspirations of Tibetans inside Tibet. Those of us who live in freedom have the responsibility to safeguard the larger interest of our people and to lead the Tibetan cause forward.

The current COVID-19 epidemic is a global public health emergency and encourage everyone to take precautionary measures. We offer our prayers in solidarity to all those countries and individuals affected by this epidemic. Inside Tibet, it is suspected that there are more than a 100 coronavirus cases. However, due to the lack of freedom of speech and transparency in China, we are unable to get actual confirmation. We express our deepest sympathy to Tibetans inflicted by this outbreak and pray that the coronavirus is contained.

The Kashag would like to take this opportunity to offer our deep appreciation to the great nation and people of India, the governments, the Parliaments, the Tibet Support Groups across the world, individuals and organizations who support the just cause of Tibet and stand in solidarity with the Tibetan people in this critical time. I would like to thank the Members of European Parliament for establishing Tibet Interest Group at the recently elected European Parliament. I urge all of you to be with us till the day human rights and justice prevail in Tibet.


Finally, I offer my earnest prayers for a healthy and long life of our most revered leader, His Holiness the Great 14th Dalai Lama. In March 1959, he was forced to flee under extremely difficult circumstances. I pray that His Holiness will soon return home where Tibetans inside and outside Tibet will be reunited and basic freedom restored in Tibet.

Bhod Gyalo!


The President

10th March 2020


Note: This is a translation of the Tibetan statement. Should any discrepancies arise, the Tibetan version is to serve as final and authoritative.