Zapojte se do kampaně Vlajka pro Tibet 2015

Česká republika se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce kampaň v ČR podpořilo vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu 601 obcí, měst, městských částí, magistrátů, krajů.

Zašlete žádost Vašemu zastupitelstvu a pomozte nám toto číslo zvýšit.

Dopis, kterým můžete oslovit zastupitele v místě Vašeho bydliště se žádostí o připojení k akci Vlajka pro Tibet 2015, naleznete níže.

Další informace ke kampani Vlajka pro Tibet najdete na stránkách TIBINFO – informační systém o Tibetu.

Děkujeme za podporu kampaně Vlajka pro Tibet.
Lungta


Vzorový dopis pro oslovení zastupitelů měst, obcí, městských částí, magistrátů nebo krajů:

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Dobrý den,
dne 10. března 2015 si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet” připomeneme 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a při němž zemřel téměř milion Tibeťanů.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel ČLR. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR.

Tímto Vás žádám o oficiální projednání této žádosti a připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2015 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu nebo jiném čestném místě. Podrobné informace o kampani Vlajka pro Tibet a o situaci v Tibetu najdete na internetových stránkách www.tibinfo.cz

Před 25 lety jsme sami žili v komunistické diktatuře. S nabytou svobodou teď máme kromě práva žít v demokratické společnosti také povinnost pomáhat těm, jejichž lidská práva jsou každý den hrubě porušována. Za posledních pět let si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti útlaku ze strany Číny, zvolilo 136 Tibeťanů.

S poděkováním a přátelským pozdravem.