Otevřený dopis premiérovi Sobotkovi v reakci na rozhodnutí vlády nekritizovat Čínu kvůli porušování lidských práv v Tibetu

Vážený pane premiére,

ostře se ohrazujeme proti rozhodnutí vlády nekritizovat Čínu kvůli porušování lidských práv v Tibetu z důvodu zlepšení obchodních vztahů s Čínou. Jsme totiž přesvědčeni, že lidská práva nejsou na prodej.

V Tibetu stále probíhá systematická kulturní genocida tibetského národa (Z genocidy a zločinů proti lidskosti byl obviněn například bývalý čínský prezident Ťiang Ce-min a několik dalších čínských politiků). Dochází k diskriminaci Tibeťanů ve všech sférách veřejného i kulturního života – v přístupu k zaměstnání, systému vzdělávání a zdravotní péči. Dochází k systematickému potlačování tibetských zvyků, tradic a kultury. Tibeťané mohou praktikovat své náboženství pouze v omezené míře. Nemohou studovat v mateřském jazyce, volně se pohybovat po území Tibetu. V důsledku systematického přesídlování Číňanů do Tibetu se Tibeťané stali menšinou ve vlastní zemi. 1,2 milionu Tibeťanů zemřelo kvůli čínské okupaci Tibetu, z důvodu hladomoru, mučení, poprav, ve vězeních nebo koncentračních táborech. Desítky tisíc Tibeťanů ze země uprchly. Přes šest tisíc klášterů bylo záměrně zničeno. Nerostné bohatství Tibetu je drancováno a to bez ohledu na nepříznivý dopad na životní prostředí.

Dovolte nám, abychom Vám připomněli, že Poslanecká sněmovna přijala v roce 2008 prohlášení, ve kterém vyzývá všechny představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti.

Dovolte nám, abychom zmínili, že se Česká republika zavázala postupovat v souladu s mezinárodními dokumenty o lidských právech, které mimo jiné ukládají povinnost respektovat dodržování lidských práv.

Uvádíte, že Česká republika má aktuálně s Čínou horší vztahy než klíčové evropské země. Z výsledků průzkumu, který si v letošním roce nechala vypracovat organizace International Campaign for Tibet například vyplývá, že si 83 % francouzských a německých občanů přeje, aby se vládní představitelé jejich zemí oficiálně setkávali s Jeho Svatostí dalajlamou, a téměř 90 % z nich si uvědomuje neutěšený stav lidských práv v Tibetu.

Každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu vlají na stovkách míst po celé České republice tibetské vlajky jako symbol solidarity s utlačovaným národem. Významná část české společnosti nepřestane Číně připomínat, že hrubým způsobem porušuje základní lidská práva Tibeťanů, dokud to bude třeba.

S ohledem na historický odkaz našeho národa, který trpěl represemi komunistického režimu a který v mnohých z nás hluboce zakořenil potřebu chránit svobodu a demokracii (a to i za hranicemi naší země),

s ohledem na solidaritu demokratických zemí, která nám pomáhala v době útlaku a dodávala nám odvahu a naději na demokracii,

s ohledem na skutečnost, že v Tibetu jsou desítky let zásadním způsobem porušována lidská práva,

Vás, pane premiére, vyzýváme,

abyste obchodní zájmy nepovyšoval nad základní principy naší demokratické společnosti,

abyste poukazoval na porušování lidských práv v Tibetu a při jednáních s čínskými vládními představiteli požadoval jejich dodržování,

abyste respektoval lidská práva a základní principy svobody a demokracie,

abyste budoval vztahy se zeměmi, které lidská práva respektují a dodržují.

S úctou ke všem politickým vězňům v Tibetu i v Číně, s úctou k 125 Tibeťanům, kteří si jako nejkrajnější formu protestu proti okupaci Tibetu zvolili smrt sebeupálením, s úctou k těm, kteří mají odvahu bojovat. S úctou ke svobodě,

S pozdravem

Spolek Lungta