• 10. března 2020 – Happening Hlas pro Tibet před čínskou ambasádou